Dyrektor: +48 693 386 293, Grupy (I, II i III) na parterze: 663 386 293, grupy (IV i V) na piętrze: 797 607 365; ul. Sadownicza 31, Dyrektor: +48 693 386 293, Grupa: +48 798 022 607

Oferta

Program zajęć edukacyjnych w Akademii Delfinka dostosowujemy do wieku i możliwości każdego dziecka. Pragniemy stymulować wszystkie obszary poznawcze oraz rozwijać umiejętności Maluszków. Pamiętamy, że ważny jest zarówno rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny jak i emocjonalny.

W ramach zajęć edukacyjnych proponujemy:

 • zajęcia plastyczne różnymi metodami
 • naukę języka angielskiego
 • naukę języka migowego
 • zabawy logopedyczne – wizyty logopedy
 • zajęcia z psychologiem dziecięcym w żłobku
 • spotkania z fizjoterapeutami, stomatologiem
 • bajkoterapię (bajka czytana, mówiona, oglądana) 
 • arteterapię
 • poznawanie zwyczajów
 • spotkania z literaturą (bajki, wierszyki, opowiadania, rymowanki)
 • kąciki zainteresowań
 • zabawy z masą solną 
 • zajęcia:
  • "Mały Kucharz"
  • "Klub Małego Podróżnika"
  • "Muzyka na żywo"
  • “Poznajemy zawody“
  • „Tańce“
  • „Rytmika“

W ramach zajęć kulturalnych proponujemy:

 • wizyty teatrzyków dziecięcych w Akademii
 • koncerty, poznawanie instrumentów muzycznych

W ramach zajęć ruchowych proponujemy:

 • zajęcia gimnastyczne z elementami tańca
 • zajęcia muzyczno - rytmiczne
 • zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

Usługi dodatkowe

 • spotkania ze stomatologiem,
 • objęcie wszystkich dzieci opieką psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 przy ulicy Jemiołowej 59
 • objęcie wszystkich dzieci opieką fizjoterapeuty podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej,